Idre Yran

Idre Yran startade 1999 och har under åren varit en väldigt populär sommarfestival med många besökare.
Inför år 2018 har en ny satsning dragit igång och fokus ligger på mera barnaktiviteter, mera sportinriktade aktiviteter och att festivalen ska vara präglad på Idre och vad just Idre är förknippat med: snö, samekultur och friluftsliv är några nyckelord i Idre Yran 2018.
Det är ideellt arbete från privatpersoner och från föreningar som gör det möjligt att arrangera Idre Yran 2018 och framförallt är det våra fantastiska sponsorer som gör att bygden kan leva upp under vecka 28.

Boka in en rolig vecka för hela familjen vecka 28. 11-15 Juli 2018

LÄS IDRE YRANS EGEN TIDNING ” YRANBLADET”